Uppstart av Yrkesresan i Skaraborg

Skaraborgs Kommunalförbund och Göteborgsregionen (GR) har slutit ett samverkansavtal gällande Yrkesresan, en satsning på kompetens och stabilitet för personal i socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Kommunerna i Skaraborg ansluter sig till Yrkesresan januari 2019.

Fredag 25 januari hölls en uppstartskonferens i Skövde för chefer, arbetsledare och andra med ansvar för introduktion och kompetensutveckling i Skaraborgs kommuner, där samtliga 15 kommuner var representerade.

Dagen inleddes med att Jessica Ek, Skaraborgs Kommunalförbund, hälsade samtliga varmt välkomna, Maria Olsson, IFO-chef Falköpings kommun, berättade om hur frågan väcktes, vilka som varit involverade i beslutet om att vi nu äntligen nu får starta den efterlängtade resan -Yrkesresan! Samtliga representanter var mycket positiva och väntar även med spänning på att utbildning för Van, dvs arbetat i 2-5 år, kommer ut senare i vår.

Läs mer på: https://www.yrkesresan.se/

På bilden ser vi Maria Olsson, IFO-chef Falköpings kommun, Jessica Ek, utvecklingsledare Barn och unga, Skaraborgs kommunalförbund, Cristina Dahlberg, projektledare GR och  Nicholas Singleton, planeringsledare