Aktuellt startsida

Välbesökt seminarie om insatser mot cannabis

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skaraborgs Kommunalförbund arrangerade den 22 maj ett delregionalt seminarie för att sprida kunskaper om cannabis och dess effekter.

Sedan 2010 har regeringen och socialdepartemenet avsatt nationella medel för att motverka den ökade cannabisanvändningen. I Västra Göataland har Länsstyrelsen tagit initiativ till en regional mobilisering för att öka vuxna och prefessionellas kunskaper om cannabis och dess effekter.

Torsdagens konferens vände sig till dem som möter ungdomar och vuxna i sitt arbete, drogförebyggande samordnare, folkhälsoplanerare, förtroendevalda och andra intresserade.
Under dagen fick deltagarna ta del av aktuell statistik från drogvaneundersökningen -om cannabis och risk- och skyddsfaktorer.
FoU-cirkel om lokal mobilisering som har genomförts av FoU-Sjuhärad och Göteborgs universitet.
Torbjörn Forkby, FoU väst och Göteborgs universitet, berättade om den befintliga, vetenskapliga kunskap om cannabis som finns idag och de myter som omger cannabisanvändandet.
Från Karin Patriksson, Kunskapskällan, Göteborgs stad fick deltagarna ta del av hasch- och cannabisprogram speciellt anpassade för ungdomar.

Dokumentation från seminariet kommer att publiceras på denna sida inom kort.