Aktuellt startsida

Slutkonferens Kreativa Kraftfält

Kartläggning av Skaraborgs kulturella resurser

Kreativa kraftfält är ett projekt som drivits av Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen under ett års tid och nu i torsdags den 15 maj arrangerades slutkonferensen i Skövde stadsteater.

Projektet startade med en kartläggning av stora delar av Skaraborgs kulturella resurser som kulturaktiviteter, verksamheter, byggnader m.m. Omkring 4000 aktiviteter/objekt samlades in från hela Skaraborg.  Materialet har tillsammans med statistik om Skaraborg bearbetats med hjälp av matmatiska modeller i datorer vid IULM universitetet i Milano och resulterat i ett antal kartor som beskriver Skaraborgs kreativa kraftfält. Projektet har letts av Christer Gustafsson, kulturanalytiker vid Uppsala universitet som samarbetat i ett  forskarteam med bl a den internationellt erkände kulturekonomen Pier Luigi Sacco som i sina teorier menar att kulturens betydelse idag ligger i att den är systemövergripande och genomsyrar det sociala och ekonomiska livet och därmed också är mer samhällsgenomgripande. (se vidare Sacco P.L. Kultur 3.0 Konst, delaktighet, utveckling (Nätverkstan,Göteborg).
 

På Konferensen presenterades Skaraborgs Kreativa karta, där mer eller mindre starka kraftfält framträder. Resultatet kommer att analyseras och diskuteras vidare och på sikt  kunna användas som underlag för beslutsfattare. Slutrapporten beräknas vara klar i slutet av augusti.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal med representanter från Västra Götalandsregionen, Region Halland, politiker och tjänstemäm från kommuner i Skaraborg, företrädare för näringslivet om hur man nu ska kunna ta tillvara studien i den lokala och regionala planeringen. Alla i panelen var övertygade om att man måste se kulturen som en bärande tillväxtfaktor och kulturens vikt och betydels för en orts och regions attraktivitet.

Vill du ta del av konferensen i efterhand finns den på webben, länk till höger på denna sida