Aktuellt startsida
Bilder från fullmäktigebild1Bilder från fullmäktigebild2Bilder från fullmäktigebild3

Fullmäktigesammanträde den 26 juni

Torsdagen den 26 juni 2014 höll Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige sammanträde

Ordförande Gunilla Druve Jansson kunde konstatera att det var förbundets 7:e verksamhetsår. 
Ordföranden pekar också på hur mycket det är som händer inom förbundet;  utveckling av besöksnäringen i Skaraborg, medfinansiering av utbyggnad av E20, SLU, Gymnasium Skaraborg, Kulturplan Skaraborg och Kreativa kraftfält för att nämna några av de frågor som förbundet behandlat under året. 
 
Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna informerade förbundsdirektören Per-Olof Hermansson fullmäktige om arbetet kring "Strategi för tillväxt och utveckling för västra Götaland 2020" och den delregionala Genomförandeplanen för 2020. Per-Olof Hermansson berättade också om den pågående utredning som görs angående förbundets framtida verksamhetsinriktning och politiska organisation.

1:e vice ordförande Ulf Eriksson rapporterade från styrelsen, några av de frågor som dominerat förbundets verksamhet 2013 innan Gunilla Druve Jansson avslutade mötet med att påminna om nästa fullmäktigesammantäde som är den 16 oktober 2014 och önska alla en skön sommar.