Aktuellt startsida

9 mars, Framtidsfabriken

Hur skapar vi den hållbara Framtidsfabriken?

Lokalen var välfylld i måndags då Lena Abrahamsson, professor i genus och teknik var inbjuden för att berätta om forskningsrapporten Framtidsfabriken och visa på kopplingarna mellan en jämställd arbetsmiljö och god hälsa, produktivitet, innovativitet, rekrytering, konkurrenskraft och tillväxt.

Lena berättade hur teamet på Luleå tekniska universitet bestämde sig för att undersöka förutsättningarna för att skapa effektiv, attraktiv och långsiktigt hållbar arbetsmiljö inom industrin och hur de bestämde sig för att skapa en konceptfabrik byggd på kvinnor och mäns idéer om vad som är en bra arbetsplats. 
Teamet valde att göra sin forkning inom industrin, eftersom det är svårt att rekrytera kvinnor och ungdomar till industrin då det inte ser det som en attraktiv arbetsplats. Teamet beslöt sig därför för att försöka bryta gängse mönster i utformning av produktionssystem genom att låta grupper som i vanliga fall inte deltar i produktionsutveckling (ungdomar och kvinnor) medverka i utformningen av "Framtidsfabriken". 

Föreläsningen var arrangerad av EDCS och Teknikcollege Skaraborg och var en del av arbetet kring genus och mångfald. EDCS processleder ett jämställdhetsprojekt inom ramen för Teknikcollege. Två pilotskolor , Vadsbogymnasiet och Kavelbrogymnasiet, ingår i projektet kring ett normkritiskt förhållningssätt i utbildningskulturen på de industritekniska programmen.