Dialogmöte om utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård för fortsatt omsorg och vård i hemmet

Hur behöver vi arbeta för att uppnå de nya kommande lagkraven?

Den 9 mars genomfördes  ett dialogmöte om utskrivningar från sluten hälso-och sjukvård för fortsatt omsorg och vård i hemmet. Utgångspunkten är regeringens förslag om en ny lag ” Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Syftet var att definiera vad en trygg och effektiv in- och utskrivning är och hur vi behöver arbeta för att uppnå de nya kommande lagkraven. Ju fler perspektiv och erfarenheter desto bättre. Vi samlades dels personal med olika befattningar inom hälso- och sjukvården och kommunens verksamheter och dels representanter från patientföreningar. Vi tog gemensamt fram många tankar, idéer hinder och möjligheter inför det nya lagförslaget.