Aktuellt startsida

Inger Nilsson från We are kultur

Mötesplats Projekt i Skaraborg

-en presentation av pågående kulturprojekt i Skaraborg

Den 8 april arrangerade Skaraborgs Kommunalförbund en informationsdag där alla pågående kulturprojekt, finansierade av Skaraborgs Kommunalförbund 2014-2015, presenterades.

Tanken med dagen är att sprida information om projekten, knyta kontakter och inspirera.
Förutom projektledarna till de sju projekt som presenterades kom deltagarna från kultur- och fritidssektorn, bibliotek och turism i Skaraborgs kommuner samt andra kulturorganisationer i Skaraborg och Västra Götaland.

Följande projekt presenterades under dagen:

Film I Skaraborg, Conny Larsson, Studiefrämjandet FILM Skaraborg
Kulturkontakten, Olga Elindersson, Studiefrämjandet Södra Skaraborg och Ulricehamn
We are kultur, Studiefrämjandet Norra Skaraborg
Platåbergens geopark, Ove Ringsby, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Kulturkvarteret Pedagogien, P-G Ylander, Hjo kommun
Gemensamt IT-stöd för biblioteken i Skaraborg, Ove Janssin, Tidaholms kommun
Kultur REC, Staffan Hjalmarsson, Animal Spirits