Aktuellt startsida

En dag för medverkan i utveckling av hälsoteknik i Skaraborg

Medlemmar ur forum äldreomsorg, ehälsa och den strategiska utvecklingsgruppen genomförde den 7 oktober en workshop för att testa det material som ska användas i kommunernas arbete med att tydliggöra behov av en miljö för att testa hälsoteknik.

Skaraborgs kommuner tillsammans med Högskolan i Skövde deltar i ett treårigt EU-finansierat projekt ”Skaraborgs innovativa miljöer SIM2020 – Äldredemonstrator”. En arbetsgrupp bestående av representanter från Skaraborgs Kommunalförbund och Högskolan i Skövde är nu inne i förstudiefasen av utvecklingsarbetet.

Digitalisering och utveckling av ehälsa är definierad som en prioriterad fråga av socialtjänsten i Skaraborg.

Kommunerna och förbundets mål med att medverka i projektet är att: 

  • Påverka inriktning på forskning, innovation och utveckling ur ett verksamhet- och invånarperspektiv
  • Öka utvecklingstakten när det gäller IT och Hälsa
  • Utveckla en strukturerad samverkansplattform mellan kommunerna i Skaraborg, Högskolan i Skövde och företag kring välfärdteknologi.
  • Säkerställa kompetensförsörjning i Skaraborg när det gäller IT och Hälsa


En miljö för hälsoteknik skulle kunna stödja medborgaren till hälsa, trygghet, välbefinnande och självbestämmande i hemmet genom att stödja och samverka med kommuner, SKAS, primärvård samt små och medelstora företag.
Resultatet av workshopen är att workshopdeltagarna ser ett behov av denna miljö, för test och utveckling av hälsoteknik i samverkan i Skaraborg.