Aktuellt startsida

3 februari Spridningskonferens eHälsa

Länets erfarenheter kring eHälsoarbetet presenterades på en uppskattad konferens i Skövde.

Västkom tillsammans med kommunlaförbunden i länet har tidigare arrangerat en spridningskonferens i Göteborg för att presentera resultat av de projekt som genomförts inom eHälsaområdet. Den 3 februari var det Skövdes tur att vara värd för konferensen, med samma upplägg som i Göteborg.

Spridningskonferensen inleddes av gästföreläsare Mikael Johansson som talade om de utmaningar inom vård och omsorg som vi står inför och vilka förändringar som det kräver.
Hur kan vi dra nytta av den tekniska utvecklingen i vården? och vikten av att ha ett standardiserat gränssnitt, t ex Continuaalliansen.

Därefter var det Projektparad där alla projekt presenteras.

Under dagen kunde delatagarna ta del av olika seminareier med fördjupning inom vissa projekt. 
Alla projekten presenterades ytterligare i egna montrar som bemannades under alla pauser. Här kunde man också hitta information om KLARA SVPL och samordnad vårdplanering via Lync, Nationell informationsstruktur samt SITHS-organisationen i Västra Götalands län.