Utbildning Spelberoende

28 maj genomfördes en utbildningsdag om spelberoende på Kulturfabriken i Skövde. Arrangör var länsstyrelsen i samarbete med Skaraborgs Kommunalförbund.

 Dagen riktade sig till chefer och personal inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänsten och till andra som arbetar med att förebygga och möta spelberoende i Skaraborgs kommuner.
80 personer deltog från kommuner, psykiatri och primärvård.

Från vänster på bilden: Tommy Augustsson, tidigare chef för Spelberoendeteamet i Göteborg, Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen Västra Götaland, Patrik Axelsson, Spelberoendes förening, Göteborg, Jacob Olsson, VGR:s nya mottagning för spelberoende, Robin Ehn, Spelberoendegruppen Lidköping,  Frida Silfversparre, Länsstyrelsen Västra Götaland