Aktuellt startsida

Dagens föreläsare och moderator samlade

Välbesökt Temadag

Den 27 januari arrangerade Vårdsamverkan Skaraborg en tema dag kring socialtjänstens, primärvårdens, skola och specialistvården gemensamma uppdrag för utsatta barn och ungdomar.

Över 90 deltagare var närvarande och Moderator under dagen var riksdagsledamot Ulrika Carlsson från Skövde.
Under 2015 har Anna Sundström, Skaraborgs Kommunalförbund på uppdrag av Vårdsamverkan Skaraborg att ta fram en modell för hur berörda parter, föräldrar, skola, socialtjänst och hälsa och sjukvård bör samarbeta med utsatta barn och unga. Anna Sundström berättade om den modell för samverkan både lokalt och regionalt som hon tagit fram och hur hon gått tillväga. Alla har olika roller och samverkan för att se till hela kedjan är en förutsättning för att kunna ge ett bra stöd. 

Inbjudna gästföreläsare till dagens konferens var Cecilia Grefve som är regeringens nationella samordnare för den sociala  barn- och ungdomsvård samt Kjerstin Bergman och Åsa Furén Thlin, samordnare vid Sveriges kommuner och landsting

Under dagen fanns också utrymme att gruppvis diskutera det gemensamma uppdrag för utsatta barn och unga, vad behöver vi utveckla vidare inom den sociala barn och ungdomsvården och hur involverar vi barn och unga i arbetet.

Dokumentation från dagen finns på Vårdsamverkans webb.
Länk finns under relaterad information.