Aktuellt startsida

20 januari, Avslutningskonferens projekt KLISTER

Kommunifierat metodstöd för GAP-analys

Hur skyddar och hanterar kommunerna sin information? Det är bakgrunden till att  Projekt - KLISTER startade 2015.
Syftet var att ta fram ett metodstöd för GAP-analys, enligt MSBs metodstöd, anpassat för kommuner, så att de i större utsträckning genomför GAP-analyser kring informationsäkerhet. GAP-analysen ger svar på var kommunens informationssäkerhet står i förhållande till behovet och rådande standarder (ISO27000-serien). Det anpassade Metodstödet skulle därefter testas i de 15 kommunerna.

I dag var det då dags för avslutningskonferens. Under förmiddagen presenterade representanter från Högskolan i Skövde hur de har arbetat med det kommunifierade metodstödet för GAP-analys samt resultat och erfarenheter från genomförd Pilot.

Förmiddagen avslutades med att deltagarna i "Bikupa" bland annat fick diskutera hur vi kan skapa engagemang kring och förståelse för informationssäkerhet.

Under eftermiddagen berättade några av pilotkommunerna om sina erfarenheter utifrån de genomförda GAP-analyserna i respektive kommun.

Därefter berättade Informationssäkerhetssamordnare, Borlänge kommun, Carl Söderström om den långa resan fram till Borlänges certifieringen.  Borlänge var den första kommunen i Sverige som har klarat de hårda kraven och certifierats mot standard ISO 27001. (år 2013)

Hur går vi vidare här i Skaraborg? Konferensen avslutades med en diskussion om hur vi kan arbeta vidare med informationssäkerhet. 

Projektets arbetsgrupp:

Rose-Mharie Åhlfeldt (Projektledare) Högskolan i Skövde
Eva Söderström, Högskolan i Skövde
Joeri van Laere, Högskolan i Skövde
Christian Lennerholt, Högskolan i Skövde
Marcus Nohlberg, Högskolan i Skövde
Maria Nilsson, e-samordnare, Skaraborgs Kommunalförbund och VästKom