Aktuellt startsida

18 mars Göran Stiernstedt

Vårdsamverkan Skaraborg hade i fredags bjudit in Socialdeparementets nationella samordnare Göran Stiernstedt till Skaraborg för att presentera och diskutera utredningen "Effektiv vård".

Över 220 deltagare hade kommit för att ta del av och diskuter utredningen, slutsatser och förslag till förbättringar.

Göran Stiernstedt beskrev bakgrunden till utredningen, som tillsattes av regeringen med anledning av de bekymmer som idag finns kopplade till svensk hälso- och sjukvård. Ineffektiva IT-system, för lite – eller snarare fel disponerad – tid med patienter, för att nämna några av de identifierade problemen.

Ett av budskapen i utredningen är att öka andelen öppenvård och att större del av slutenvården kan ske i patienternas bostad. Befolkningen är sjukhusfixerad menar han och vill se mer resurser till första linjens vård för att ta hand om de patienter som i dagsläget söker sig till sjukhusen.

Under förmiddagen medverkade även Dag Norén, Västra Götalands utvärderare av mobil närvård. Dag Norén talar om ett paradigmskifte inom vård och omsorg där man gör saker på ett nytt sätt och ställer om från strukturell vård till vård som anpassas utifrån patientens behov.

Norén tog upp flera exempel på verksamheter som ligger i framkant – ett av dem var just Skaraborg med konceptet Mobil närvård. 

Föreläsningen filmades och du kan se filmen på Vårdsamverkan Skaraborgs webb.
Länk till sidan finns under relaterad information.