13 september - Utredning om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Vi hade förmånen att få lyssna på Lars Stjernkvist, nationell utredare, som kom till direktionens ordinarie möte för att presentera utredningens arbete och genomföra en process med deltagarna vid detta möte i Skaraborg. Till mötet bjuds nedanstående aktörer in för att ta del av föredragningen och att delta på plats i dialogen.

Se Lars presentation i länk.

Plats: Insikten, Portalen, Science Park Skövde
Tid: 09:00 - 12.00 (Kaffe serveras från 08:30)

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med utredningen är bl.a. att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020.

Lars Stjernkvist kommer till utbildningsdagen den 13 september för att presentera utredningens arbete och genomföra en process med deltagarna vid detta möte i Skaraborg.

Dagen vänder sig till:
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion
Nämndpresidierna
Kommunchefer
Skaraborgs skol- och utbildningschefer
Rektorer på gymnasieskolor och vuxenutbildning i Skaraborg med kommunal huvudman.

Anmälan senast den 4 september 2019 via formuläret till höger på sidan

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se