Utvecklingsledare Utbildning Skaraborg

Vi söker en utvecklingsledare som ska arbeta med samverkan mellan Skaraborgs femton kommuner inom skola och utbildning.

Om arbetsplatsen

Skaraborgs Kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs femton kommuner.

Skaraborg står för närvarande inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Potentiella nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar av befintligt näringsliv kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Mot denna bakgrund vill Skaraborgs Kommunalförbund nu öka delregionens kapacitet att utveckla och stärka skol- och utbildningsområdet samt möta de nationella krav och förändringar som är på gång, exempelvis regionala planeringsunderlag till Skolverket. Vi söker en utvecklingsledare som ska arbeta med samverkan mellan Skaraborgs femton kommuner inom skola och utbildning.

Arbetsuppgifter

Tillsamman med ett team ska du som utvecklingsledare arbeta med fortsatt utveckling av Utbildning Skaraborg som är en organiserad samverkan för utveckling där Skaraborgs kommuner hjälps åt att stärka verksamheterna inom skola och utbildning. Särskilt fokus läggs på Fullföljd utbildning och Kompetensförsörjning för en arbetsmarknad där utbud och efterfrågan är i balans. Centralt är nätverket för Skaraborgs skol- och utbildningschefer samt de professionsnätverk som rapporterar till skolcheferna. Omfattande utvecklingsarbete bedrivs och utgår från Skaraborgs Kommunalförbund.

Ditt uppdrag blir att:
• Driva utveckling av vår samverkansstruktur Utbildning Skaraborg
• Utveckling av professionsnätverken
• Bidra vid anordnande av Skaraborgsgemensamma utbildningar/kompetensinsatser
• Bidra till dialog mellan utbildningsverksamheternas behov och aktörer med relevanta lösningar
• Driva utveckling av framtagande av årlig rapport om utbudet inom Utbildning Skaraborg
• Driva arbetet inom Antagningskansliet och praktikplatsen.se framåt

Som utvecklingsledare kommer du att ingå i team som består av enhetschef för Kunskapsutveckling samt utvecklingsledare för Fullföljd utbildning och Kompetensförsörjning.

Tjänsten är placerad vid förbundets enhet för Kunskapsutveckling som leds av enhetschef. Skaraborgs Kommunalförbund erbjuder ett jobb i kreativ och spännande utvecklingsmiljö som helhjärtat arbetar för Skaraborgskommunernas och dess invånares positiva utveckling. Du kommer att ingå som en del av en utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och många kompletterande kompetenser.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande.
Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har arbetat inom skolverksamhet.

Det är meriterande om du har en bakgrund med bred erfarenhet från utbildningsområdet och med fördel från flera olika skolformer och har goda ledaregenskaper och kunskap om de styrande myndigheterna inom området.

Vi efterfrågar tidigare erfarenhet av ledarskap inom skolans verksamhetsområde arbete samt med frågor inom kompetensförsörjning. Erfarenhet från sammanhang där branscher och utbildningssystem samverkar i syfte att matcha kompetensbehov med relevanta insatser är meriterande liksom erfarenhet av att utforma och driva processer.

Du har god analytisk förmåga. Du är driven och lyhörd samt har förmåga att genom struktur och organisering skapa goda förutsättningar för samarbete med berörda parter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2023-02-01
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2023-01-31

Referensnummer: A1187188

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk.

Kontakt

Kontaktperson
Hillevi Larsson
Utbildningsstrateg
0730- 516141
hillevi.larsson@skaraborg.se

Facklig företrädare
Eva Axelsson
0500-497237
eva.axelsson@skaraborg.se

Övrigt

Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Skövde.

Vi utvärderar ansökningar löpande, och kommer att kalla till intervjuer löpande. Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.