Förbundsdirektör till Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner som består av ca 260 000 invånare. Kommunalförbundet utgör plattformen för det ge-mensamma utvecklingsarbetet i det Skaraborg där uppdraget är att tillvarata medlemskommunernas intressen och främja samverkan mellan dessa samt företräda kommunerna i samverkan med andra samverkanspartners. Inom förbundet arbetar ca 35 medarbetare inom ett flertal projekt och varaktiga uppgifter. Syftet med förbundet är att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

I Skaraborg har det gemensamma utvecklingsarbetet organiserats i fyra utvecklingsområden som bland annat innehåller:
- Hållbar samhällsutveckling
Strategiskt tillväxtarbete i nära samarbete med medlemskommunerna och andra aktörer inom kommunal samhällsplanering, infrastruktur, investeringsobjekt, kollektivtrafik och teknikutveckling.
- Kunskapsutveckling
Medlemskommunerna har ett gemensamt måldokument där förbundet, i samverkan, bland annat ska verka för stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet.
- Välfärdsutveckling
Kommunövergripande frågor inom socialtjänstens hela område där förbundet är en plattform för samarbete i syfte att öka kommunernas effektivitet. Utöver detta företräder Kommunalförbundet medlemskommunerna på nationell i samverkan med exempelvis SKR men även på länsnivå till Västkom och Västra Götalandsregionen och Vårdsamverkan Skaraborg.
- Regional utveckling
Den regionala utvecklingen omfattar tre fokusområden; näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. I arbetet samverkar förbundet med kommuner, organisationer och andra aktörer med målsättningen att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling av Skaraborg. Utöver detta arbetar förbundet tätt med Västra Götalandsregionen i delregionala tillväxtstrategier.

Vår nuvarande direktör kommer att gå vidare till nya utmaningar inom Skaraborg och därför söker vi nu en ersättare till hen.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att leda det dagliga arbetet inom verksamheten utifrån attraktiva lokaler i nära anslutning till Science Park Skövde. Rollen innebär att du arbetar nära dina medarbetare och projektledare i såväl verksamhetsutveckling och projektledning. Ditt uppdrag är att leda verksamheten i riktning enligt den målsättning som finns inom förbundet. Det innebär arbete på strategisk såväl som operativ nivå. Du arbetar i nära samarbete med samtliga kommundirektörer inom Skaraborg. Andra samverkansparter är Västra Götalandsregionen, de andra kommunalförbunden, akademin samt ett flertal andra organisationer.

Då du arbetar på uppdrag av de politiska ledningarna i Skaraborg kommer du att ha nära kontakt med politiska beslutsfattare inom både enskilda kommuner men främst med direktionen.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en akademisk examen inom område som arbetsgivaren finner relevant om minst 120p/180hp. Har du även genomgått kompletterande ledarutvecklingsutbildning och/eller projektledarutbildning ser vi detta som meriterande.

För att lyckas med uppdraget krävs även att du tidigare har arbetat som chef/ledare på högre nivå inom politiskt styrda organisationer. Du ska även ha erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt.
Meriterande erfarenheter som ej är krav är följande:
- Chefskap/ledarskap inom näringsliv
- Samarbete/samverkan med akademiska institutioner
- Kunskap om de lokala möjligheter som finns för att utveckla Skaraborg
- Internationella projektarbeten

Vi tror att den som lämpar sig väl för denna tjänst har följande egenskaper: samverkansförmåga, social kompetens, integritet, driftighet och mod.
Ditt ledarskap präglas av närvaro och coachande förhållningssätt som anpassas efter individuella behov. Du driver verksamheten med delaktighet tillsammans med medarbetarna inom förbundet. Dina egenskaper gör att du har förmågan att hålla samman flera parallella processer samt ha öga för kritiska detaljer ur ett övergripande perspektiv. Vidare har du en god kunskap om medarbetarnas förutsättningar gällande balans mellan krav och kontroll i organisationen. Du har förmågan att förhålla dig såväl strategisk till Skaraborgs utveckling som operativ i verksamhetens egen interna utveckling. Du driver verksamhet med god planering och följer upp resultat och mål. Du har en god förmåga att matcha behov samt hitta minsta gemensamma nämnare utifrån kundkommunernas samtliga perspektiv med beaktning av deras olika förutsättningar.

Vill du vara den som leder en kreativ utvecklingsorienterad organisation som bidrar till innovation, tillväxt och utveckling i SAMVERKAN för och med Skaraborgs kommuner? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:

Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2020-12-06

Arbetsgivarens referensnummer: A987366

Ansök här

Upplysningar lämnas av:

Olof Bergman
HR-partner
Telefon: 0500498000
E-post: olof.bergman@skovde.se