Vilka ska med? Ungas sociala inkludering

Välkommen på konferens med FOKUS på ungas sociala inkludering - ett steg i processen att göra Skaraborg till en plats där barn och unga trivs, utvecklas och mår bra. Konferensen är till för dig som möter barn och unga i ditt arbete eller är förtroendevald. 

”det finns skillnader i känslan av inkludering mellan olika grupper. Unga i landsbygder och utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Under fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva."

Ur:Fokus 18 - Vilka ska med? MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Var: Insikten,Gothia Science Park, Skövde
När: 22 maj 08.30 – 12.00, senaste dag för anmälan 20 maj.

Program:
Moderator: Linus Wellander MUCF

08.30 Fika och registrering
09.00 Inledning
09.15 Presentation av Fokus 18 ”Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige” med Ylva Saarinen, MUCF
10.30   Frukt & mingel
10.45 Unga tar Ordet - Falköpings unga kommunutvecklare berättar om sitt arbete med Sarah Fagerström, ungdomsstrateg, och de unga kommunutvecklarna.
11.45 Avslutning

 

Dagen arrangeras i samverkan mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden/ Skaraborgsenheten, avdelning social hållbarhet och Skaraborgs kommunalförbund.