Illustration över EU

Västsvenska EU-konferensen

Den 21-22 september är det för 20:e gången dags för den årliga Västsvenska EU-konferensen. I år är det Skaraborgs Kommunalförbund som är värd för konferensen i samarbete med Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Årets tema är grön och digital omställning.

Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för regional och lokal utveckling i Västsverige, där vi fokuserar på det europeiska perspektivet.

Årets tema är grön och digital omställning med fokus på den gröna samhälls­omvandlingen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivån. Du kommer få ta del av exempel på lyckade EU-projekt och en ökad förståelse för EU-frågor genom relevanta utställare och talare från alla nivåer. Du kommer också få möjlighet att få med dig ett värdefullt verktyg för strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med Östersjöstrategin.

Framför allt kommer du få ett stärkt nätverk med fler som är intresserade av internationella frågor.

Boka datumen i din kalender, mer information kommer längre fram.

Logotyp Västsvenska EU-konferensen    Logotyp EU strategy for the baltic sea region
 Logotyp Västra Götalandsregionen    Logotyp Skaraborgs Kommunalförbund
 Region Halland    Logotyp Region Värmland