Anmälan utställare/seminariehållare Idebytardagen 2019

I och med att du anmäler dig som utställare eller seminariehållare, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter att Idébytardagen är genomförd. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta Skaraborgs Kommunalförbund.

Kommun / annan
Seminariehållare / utställare
Verksamhetsområde
E-post
Telefon
Jag anmäler mig somRubrik
Beskriv kortfattat din idé
Övriga medutställare/seminariehållare
Skicka anmälan