Starkare tillsammans – var är vi nu?

Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig ensamhet bland personer 65+. Den 5 december bjuder vi in till en dag med goda exempel, inspiration och erfarenhetsutbyte.

I Skaraborg pågår ett arbete med syfte att minska ofrivillig ensamhet bland personer 65 +. Arbetet sker i samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund, Delregional nämnd Östra/ Enhet Folkhälsa och Social hållbarhet i Skaraborg och Högskolan i Skövde.

Vi bjuder vi in till en inspirations- och dialogdag med möjlighet att reflektera och tänka framåt. Starkare tillsammans, var är vi nu? är temat för dagen. Goda exempel, ny forskning och massor med nätverkande.

Målgrupp:
Alla som träffar seniorer. Max två från varje förening

Tid:
5 december kl. 9 - 15

Plats:
Insikten., Science Park Skövde

Smakprov från programmet

Social samvaro i det digitala samhället – vad säger forskningen?
Pernilla Bjerkeli, Docent i folkhälsovetenskap och Anna Dahl Aslan, Professor i Hälsovetenskap, Högskolan i Skövde, talar utifrån frågeställningarna: Vad är egentligen ofrivillig ensamhet och varför är det viktigt? Vad kännetecknar lyckosamma interventioner? Hur kan den digitala tekniken användas för att främja social samvaro och motverka ofrivillig ensamhet?

Att hjälpa ensamma äldre - erfarenheter från ett arvsfondsprojekt i Jönköpings Län 2020-2023
Margereth Björklund, PRO, sjuksköterska och Kjell Lindström, SPF Seniorerna, läkare

Prova på Kultur för seniorer
Kristina Andersson, Aktivitetslots/frivilligsamordnare och Camilla Berglind, Projektledare psykisk hälsa, Skövde kommun

Vid frågor kontakta:
anna.stadigpilhagen@lidkoping.se
tove.wold-bremer@gotene.se
susanne.sandgren@skaraborg.se

Anmäl er redan nu!