28 maj Basutbildning om spelberoende

Välkommen till en kostnadsfri utbildningsdag om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar! Länsstyrelsen erbjuder en basutbildning om Spelberoende den 28 maj klockan 10.00-15.30 på Kulturfabriken i Skövde.

Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken. Från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner fått ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och behandling.

Målgrupp: Chefer och personal inom hälso- och sjukvården, Chefer och personal inom socialtjänstens olika delar, IFO, vuxenenhet för missbruk, försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning samt andra som arbetar med att förebygga spelproblem i Skaraborgs kommuner.

Kaffe ingår, samt (för den som deltar både för- och eftermiddag) även enklare lunch.
Se information, program och anmälan till höger.