Bildcollage olika miljöer, hus, natur, landsväg

RURBAN STUDIO - Slutseminarium

28 maj kl 9-12. Webinarium med presentationer och diskussioner rörande arbete medgestaltad livsmiljö på mindre orter och landsbygd.

Om projektet

Rurban Studio utforskar ett tvärsektionellt arbetssätt mellan kultur- och samhällsbyggnad förvaltningarna inom fyra kommuner i Skaraborg. Kommunerna arbetar med frågor om gestaltad livsmiljö med fokus på mindre orter och landsbygd. Under processen arbetar tjänstepersoner tillsammans med konstnärliga kompetenser för att utveckla sätt att skapa attraktivitet och goda livsmiljöer samt skapa lärdomar som kan appliceras i andra kontexter.

Anmälan för att få en inbjudan till webinariet (länken skickas ut i maj). Vänligen anmäl er senast den 26 maj. Via länken till höger på sidan

 Vid frågor kontakta: Ida Röstlund, projektledare Rurban Studio, Ida.rostlund@skaraborg.se

Länkar