29 januari, Slutkonferens En skola för alla

Välkomna att ta del av projektet En skola för allas resultat, lärdomar samt slutsatser kring arbete för fullföljda studier och minskade skolavhopp.

Som en del av Västra Götalands kraftsamling för fullföljda studier har projektet En skola för alla arbetet med olika metoder och arbetssätt för få fler unga att fullfölja sina studier och minska skolavhoppen i totalt 33 kommuner i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Totalt 400 unga har fått del av insatser för att de ska klara sin skolgång eller ta sig tillbaka till studier och arbete.

Välkomna att ta del av resultat, lärdomar samt slutsatser kring hur vi kan fortsätta arbetet för fullföljda studier.

Tid: 29 januari 2020, 08:30-16.00

Plats: Innovatum Science Center i Trollhättan.

Dagen bjuder även på inspirerande föreläsare som

Marika Carlsson, Mats Trondman och Mia Börjesson.

Inbjudan och Anmälan finns till höger på denna sida.

Gör din anmälan senast 15:e januari på länken till höger på denna sida.


Kontaktperson: Emma Frisk Nävarp och Moa Mannesson

Länkar
Dokument

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se