tecknad bild av processen för SIP

SIP i Skaraborg

Implementering av ny regional SIP-riktlinje – tillsammans tar vi ny fart i arbetet med SIP!

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer
som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas vården och stödet
så att den enskilde, närstående och personal kan känna sig trygga i vetskapen om att rätt
stöd ges från rätt håll. Samordning bidrar även till en god användning av gemensamma
resurser. Fler behöver få SIP!

Utöver gällande lagstiftning för SIP finns ett antal regionala överenskommelser som
kommer att beröras och där vi särskilt välkomnar chefer och ledare för skolan då den
kommande riktlinjen tydligt inkluderar skolan som jämbördig part i arbetet med SIP, så
som socialtjänst och hälso- och sjukvård (gamla Västbus).
Nu återupptar vi det arbete som lades på is i våras på grund av pandemin.

Detta är en inbjudan till Dig som chef för en digital träff där Du får information om den nya regionala SIPriktlinjen och möjlighet att föra en dialog om hur vi ska utveckla arbetet med SIP i Skaraborg. Målet är att vi ska bli bättre på att uppmärksamma behov och erbjuda en SIP till den som behöver. Detta gäller alla oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.
Vi ska göra det med kvalitet och våra medarbetare ska känna sig trygga i uppgiften.
Genom beslutad delregional aktivitetsplan i Vårdsamverkan Skaraborg tar vi nu ett gemensamt krafttag för att stimulera till ett ökat och förbättrat arbete med SIP – ett hjälmedel för Skaraborgs invånare och verktyg för våra verksamheter.

Implementeringsarbetet börjar med Dig som chef!!

Dessa informationstillfällen kommer att genomföras i Teams.
Anmäl dig till det tillfälle som passar dig via Regionkalendern.
Därefter skickas kallelse med länk till dig.

Även om ni väljer att sitta flera tillsammans vid tillfället så vill vi ha en anmälan från var och en av er.

Länk till Regionkalendern för respektive tillfälle

• Tisdagen den 17 november 9-12

• Torsdagen den 26 november 9-12

• Onsdagen den 2 december 13-16

Välkomna!

Har du frågor kring arrangemanget är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i arbetsgruppen för SIP i Skaraborg

Krister Bergkvist

Emma Hallgren

Robin Ahlm

Karin Ahlqvist

Angelica Engman

Vanja Arrias

Dokument