Bild på glad flicka och texten "Samling fullföljda studier" samt logotypen Kraftsamling fullföljda studier

20 mars - Webbinarium: Samling fullföljda studier

Nästa datum för webbinarium är den 20 mars. Serien Samling fullföljda studier är ett samarbete mellan de fyra kunskapsnoderna i delregionerna i Västra Götalandsregionen.

 


När:
 20 mars, kl. 15.30-16.15

Länk till mötet: Ingen anmälan krävs, länk publiceras här i god tid innan mötet

 

Tidigare webbinarium

Frisk- & riskfaktorer

Den 7 februari 2024 höll forskaren Camilla Pettersson en dragning med grundfrågan "Hur gör man för att fatta beslut som gynnar alla barn och stärker deras möjligheter till ett gott liv?" Att alla barn har goda uppväxtvillkor är ett gemensamt ansvar där förskola, skola och andra verksamheter som möter barn och unga fyller en viktig funktion för att komplettera stödet ett barn får hemma. Olika barn har olika gott stöd hemifrån men genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan vi tillsammans göra så att fler barn får goda uppväxtvillkor och därmed klara både sina studier och resten av livet bättre.

 

Motivation och framtidstro

Den 22 november hölls den tredje webbsändningen från Samling Fullföljda studier. Den här gången var temat Motivation och framtidstro med exempel från Fyrbodal. I Fyrbodal har man arbetat med en satsning på yrkesambassadörer som träffar elever i klassrummen via digitala sändningar med mycket goda resultat.Genom initiativet kan skolan, med den vida studie- och yrkesvägledningen, öka elevernas motivation, minska studievalens beroende av elevernas sociala bakgrund och könstillhörighet, samt minska antalet gymnasieomval och skolavhopp.  Läs mer på Fyrbodals kommunalförbunds webbplats.

 

Team Domino

3 maj 2023 hölls det första webbinariumet. Presenterade då gjorde Team Domino. Team Domino är Borås stads förvaltningsövergripande team där individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen samverkar för att förbättra närvaron i skolan. Teamet stödjer skolor och socialtjänst med att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med skolornas närvaroarbete.

 

Skolanknytning

Den 6 september 2023 hölls det andra webbinariet inom samlingen. Det lyfte skolanknytning som handlar om involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Att stärka elevers skolanknytning är en viktig del i arbetet med att fler ska trivas i skolan och fullfölja sina studier. I det här webbinariet berättade Lina Häger från Göteborgsregionen om vad skolanknytning är, varför det är viktigt och hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos alla sina elever. 

 

Arrangörer

Webbinarieserien Samling fullföljda studier arrangeras av de fyra delregionerna i Västra Götaland. Delregionerna kommer att ansvara för innehållet i olika webbinarier. Arbetet sker inom ramen för Kraftsamling Fullföljda studier och de delregionala kunskapsnoderna som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Mer information om de delregionala kunskapsnoder för fullföljda studier på Västra Götalandsregionens webbplats.

Logotyp Västra Götalandsregionen   Logotyp Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Logotyp Fyrbodals kommunalförbund   Logotyp Göteborgsregionen