Bild på glad flicka och texten "Samling fullföljda studier" samt logotypen Kraftsamling fullföljda studier

Webbinarium: Samling fullföljda studier

Nästa datum för webbinarium är den 6 september. Serien Samling fullföljda studier är ett samarbete mellan de fyra kunskapsnoderna i delregionerna i Västra Götalandsregionen.

Mer informationom temat för nästa webbnarium kommer att publiceras inom kort.

När: 6 september, kl. 15.30-16.15

Var: Länk kommer att publiceras här

Målgrupp: Alla som arbetar med eller fattar beslut som påverkar barn och unga. 

Save the date: Konferens för fullföljda studier 20 september

Västra Götalandsregioneb bjuder in till konferens med ett fullspäckat program med fokus på hjärnans utveckling och hälsofrämjande insatser kopplat till barn och ungas välmående och möjlighet till fullföljda studier. Konferensen erbjuder ett flertal seminarier med forskning inom bland annat psykisk hälsa, sociala medier och fysisk aktivitet. Du får också ta del av erfarenheter från olika organisationers arbete med barn och unga. Mer information kommer.

Tidigare webbinarium

3 maj 2023 hölls det första webbinariumet. Presenterade då gjorde Team Domino. Team Domino är Borås stads förvaltningsövergripande team där individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen samverkar för att förbättra närvaron i skolan. Teamet stödjer skolor och socialtjänst med att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med skolornas närvaroarbete.

 

Arrangörer

Webbinarieserien Samling fullföljda studier arrangeras av de fyra delregionerna i Västra Götaland. Delregionerna kommer att ansvara för innehållet i olika webbinarier. Arbetet sker inom ramen för Kraftsamling Fullföljda studier och de delregionala kunskapsnoderna som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Mer information om de delregionala kunskapsnoder för fullföljda studier på Västra Götalandsregionens webbplats.

Logotyp Västra Götalandsregionen   Logotyp Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Logotyp Fyrbodals kommunalförbund   Logotyp Göteborgsregionen