Symbol för konventet

Inbjudan 27 maj Rurban Planning Talks 2021

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad.

Årets konvent Rurban planning talks 2021 är helt digitalt och har temat Lokalt självstyre och gestaltad livsmiljö.

Plats: Digitalt
Tid: 27 maj, klockan 08:30-17:00
Pris: 250 kr exkl moms

Länk till anmälan finns längst ned på denna sida och under länkar finns program, presentation av medverkande och mer information om Rurban planning talks.

Om Rurban planning talks 2021

Rurban Planning Talks 2021 vill mot denna bakgrund diskutera hur olika former av lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön. Hur olika kan det lokala självstyrets kärna och uppgifter vara i relation till möjligheterna att förändra och anpassa den fysiska miljön? Frågor som då följer är hur stor eller liten en kommun behöver vara? Vad ska en kommun kunna åstadkomma i förhållande till utbildning, sjukvård, infrastruktur och planering av mark och vatten? Vad händer när kommunala uppdrag hanteras i nya mellankommunala samarbeten och vilka kommunala uppdrag kan organiseras i mindre eller större enheter av lokalt självstyre för att ge utrymme till förändringar av den gestaltade livsmiljön? Behöver samarbetande kommuner vara placerade intill varandra eller kan tematiska samarbeten utvecklas på nya sätt och vara organiserade utifrån olika planeringsnivåer?

För att öppna samtalet, ställa nya frågor och väcka nya perspektiv på hur lokalt självstyre ska organiseras och värderas har vi bjudit in forskare, konstnärer och praktiker som problematiserar och tänjer på gränserna.