Anmälan

I och med att du anmäler dig till konferensen/kursen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter avslutad konferens/kurs. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig.

Efternamn
Förnamn
Kommun
Befattning
Debiteringsadress
Referenskod
Postnr. postadress
E-post deltagare
Telefon
Ansvarig chef
e-post ansvarigchef
Skicka anmälan