Figur med våg och vågskålar i sin hand

Juridisk handledning för LSS-handläggare i Skaraborg 2024

Skaraborgs Kommunalförbund arrangerar även 2024 juridisk handledning för anställda inom kommunernas LSS-verksamheter. Handledningen genomförs via länk (Teams).

Skaraborgs Kommunalförbund har sedan några år samordnat handledning för LSS-handläggare i Skaraborgs kommuner.

Finn Kronsporre är jurist och socialrättskonsult på JP Infonet AB, med lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS. Finn har under flera års tid arbetat med rådgivning och processföring kring samtliga förmåner som gäller funktionsnedsättning för en stor assistansanordnares räkning. Detta med särskild tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framför allt personlig assistans.
Finn har varit handledare för juridisk handledning LSS i Skaraborg under ett antal år. Utvärderingar visar att verksamheterna är nöjda och har nytta av handledningen.

Arrangör
Handledningen arrangeras av Skaraborgs Kommunalförbund.
Kontakt Utvecklingsledare kerstin.soderlund@skaraborg.se

Anmälan Sista anmälningsdag är 15 november

Inbjudan och anmälan finns till höger på sidan

Obs inbjudan innehåller två sidor, med all praktisk information på sidan 2.