Handledning för LSS-handläggare i Skaraborg 2022

Under våren och hösten genomförs handledningen vid sex tillfällen. Handledningen hålls av Finn Kronsporre från JPInfonet AB, anmälan senast 22 november 2021.

Skaraborgs Kommunalförbund har sedan några år samordnat handledning för LSS-handläggare i Skaraborgs kommuner.

Finn Kronsporre har lett juridisk handledning LSS i Skaraborg under ett antal år. Utvärderingar visar att verksamheterna är nöjda och har nytta av handledningen. 

Anmäl senast 22 november 2021

Inbjudan och anmälan finns till höger på sidan.