Livsviktigt snack

I samarbete med Suicide Zero och VGR kommer kommunerna i Skaraborg att anordna föreläsningar i ”Våga fråga och Livsviktiga snack” under perioden november 2022 - januari 2023

Livsviktiga snack

I Livsviktiga Snack får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Forskningen visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Föreläsningen är ca. 80 minuter lång inklusive efterföljande frågestund.

Ingen förkunskap krävs.

Livsviktiga snack erbjuds följande tillfällen

Måndag 5 december 2022 klockan 18.00-19.30
Torsdag 26 januari 2023 klockan 18.00-19.30

Ingen anmälan krävs, du går in till den utbildning och tid du önskar genom att använda nedanstående länk  


Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 397 693 276 380
Lösenord: AwY7E7

Ladda ned Teams- | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ