Vandringsleder - Uppföljning och fördjupning ledutveckling Skaraborg

Hur gör vi i praktiken och hur samverkar vi i relation till andra aktörer?

Tid: Fredagen den 17 december 9:00 – 12:00

Plats: Möteslokal Magnolia, Science Park, Skövde 

Målgrupp: Tjänstepersoner i kommunen som arbetar med vandringsleder. 

Anmälan: Sker på länken till höger senast 9 december. 

Den 6 oktober genomförde Skaraborgs Kommunalförbund ett digitalt seminarium med syfte att förmedla kunskap kring det gränsöverskridande arbete med att utveckla vandringsleder. Programmet innehöll information och inspiration från sammanhållande aktörer gällande: Ramverket - nationella och regionala kriterier för kvalitetssäkrade vandringsleder, affärs- och produktutveckling av vandringsleder samt marknadsföring och kommunikation

Till er som missade vår kunskapsdag den 6 oktober - finns det inspelat här.

Den 17 december har tjänstepersoner i Skaraborgs kommuner möjlighet att samlas med sina kollegor för att få stöd och hjälp i att starta och utveckla arbetet med leder i en lokal kontext. 

Program

  • Tre kommuner ger exempel på hur de har hanterat och organiserat ledutvecklingsarbetet på ett framgångsrikt sätt. 
  • Därefter hålls en workshop under ledning av Västkuststiftelsen. Workshopens syfte är att ge er möjlighet att hitta en struktur och metod att arbeta med ledutveckling i er lokala kontext. 

 

Vid frågor kontakta:

Isabel Eriksson, isabel.eriksson@skaraborg.se