bild

Konferens om utbildningar där SFI eller svenska som andraspråk kombineras med yrkesutbildningar

Välkommen till en eftermiddag där du får mer information om effektiviteten i att kombinera språkträning med en yrkesutbildning!

Under konferensen får du ta del av arbetet med kombinationsutbildning inom restaurang i Falköpings kommun. Den är en testutbildning inom projektet ”Kombinationsutbildning SFI”. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) visar varför undervisningen behöver anpassas och presenterar också stödmaterial för utveckling av sådan undervisning.

Tid: Den 20 februari 2023, klockan 13:00-16:00

Plats: Scandic Billingen, Skövde

Målgrupp: Ledningsfunktioner och personal som arbetar- eller är intresserade av att arbeta med kombinationsutbildningar

Kostnad: ingen kostnad/gratis

Anmälan: Se länk. Sista anmälningsdag fredag 10 februari, begränsat antal platser,

För mer info kontakta: sara.holm@skaraborg.se

Program

13:00 Välkomna!

13:15 NC – Språket i yrket och yrket för språket – hur gör vi?

14:30 Fika

14:50 Falköpings kommun – lärande exempel

15:40 Nästa steg - Helhetslyftet

15:55 Summering och avslut