tre människor pratar

Handledning för Biståndsbedömare inom äldreomsorg i Skaraborg

Under våren och hösten genomförs handledningen vid fyra tillfällen. Handledningen hålls av Jonas Reinholdsson från KommunLex. Anmälan senast 8 januari 2023.

Skaraborgs Kommunalförbund har sedan några år samordnat handledning för biståndsbedömare inom äldreomsorg i Skaraborgs kommuner.
Jonas Reinholdsson har haft detta under 2022 och det fortsätter 2023.

Målgrupp
Handläggare inom äldreomsorgen lagrum SoL

Varje kommun avgör deltagande utifrån sina behov och organisation, behovsinventering har gjorts i samråd och vi har 90 platser med utrymme att ta in fler

Tid:         kl 09:30-12:00 och 13:00-15:30
Dagar:    1-2 mars
               24-25 maj
               20-21 september
               29-30 november

Genomförande
Handledningen genomförs i fyra grupper á 2,5 timmar under en dag,
fyra tillfällen per år. Samtliga tillfällen kommer genomföras digitalt!

Grupper och tider
Grupp 1, onsdag 09:30- 12:00
Grupp 2, onsdag 13:00-15:30
Grupp 3, torsdag 09:30- 12:00
Grupp 4, torsdag 13:00-15:30
Tiderna kan eventuellt justeras något.

Deltagare
Varje kommun ansvarar för att arrangören har rätt namn och
mailadresser på deltagare i handledningen.

Gruppindelning
Grupperna kommer att vara relativt fasta under varje kalenderår och alla deltagare från en kommun kommer delta i samma grupp
Under året kan förändringar i grupperna också ske på grund av
sjukdom, byte av tjänst med mera. Grupperna är öppna för
förändringar och välkomnar nyanställda och vikarier som ersättare
för frånvarande deltagare.

Arrangör
Handledningen arrangeras av Skaraborgs Kommunalförbund.
Kontakt Utvecklingsledare robin.ahlm@skaraborg.se
Jonas tar gärna emot frågor via e-post inför varje handledningstillfälle
skicka dessa till uppdrag@kommunlex.se och märk mailet ”Skövde” samt gruppnamn


Kostnad sätts utifrån faktiskt antal deltagare men beräknas till strax under 1500 kr per deltagare.
Kostnaden inkluderar handledararvode

Fakturering sker under 2023.

Anmälan:  Sista anmälningsdag är 8:e januari 2023.


Anmälan finns till höger på sidan.