tre människor pratar

2024 - Handledning för Biståndsbedömare inom äldreomsorg i Skaraborg

Under våren och hösten genomförs handledningen vid fyra tillfällen. Handledningen hålls av Jonas Reinholdsson från KommunLex. Anmälan senast 8 januari 2024.

Skaraborgs Kommunalförbund har sedan några år samordnat handledning för biståndsbedömare inom äldreomsorg i Skaraborgs kommuner. Utbildare är Jonas Reinholdsson, som haft uppdraget sedan 2022.

Målgrupp

Handläggare inom äldreomsorgen lagrum SoL.

Varje kommun avgör deltagande utifrån sina behov och organisation, behovsinventering har gjorts i samråd och vi har 90 platser med utrymme att ta in fler 

Genomförande

Handledningen genomförs i fyra grupper á 2,5 timmar under en dag, fyra tillfällen per år. Samtliga tillfällen kommer genomföras digitalt!

Grupper och tider

  • Grupp 1, onsdag 09:30- 12:00
  • Grupp 2, onsdag 13:00-15:30
  • Grupp 3, torsdag 09:30- 12:00
  • Grupp 4, torsdag 13:00-15:30

 

  • Tillfälle ett: 28-29 februari
  • Tillfälle två: 22-23 maj
  • Tillfälle tre: 11-12 september
  • Tillfälle fyra: 27-28 november

 

Samtliga tillfällen blir digitala

Deltagare

Varje kommun ansvarar för att arrangören har rätt namn och mailadresser på deltagare i handledningen.

Gruppindelning

Grupperna kommer att vara relativt fasta under varje kalenderår och alla deltagare från en kommun kommer delta i samma grupp. Under året kan förändringar i grupperna också ske på grund av sjukdom, byte av tjänst med mera. Grupperna är öppna för förändringar och välkomnar nyanställda och vikarier som ersättare för frånvarande deltagare.

Arrangör

Handledningen arrangeras av Skaraborgs Kommunalförbund.

Kontakt: Utvecklingsledare Robin Ahlm,  robin.ahlm@skaraborg.se

Jonas tar gärna emot frågor via e-post inför varje handledningstillfälle, skicka dessa till uppdrag@kommunlex.se och märk mailet ”Skaraborg” samt gruppnamn


Kostnad sätts utifrån faktiskt antal deltagare men beräknas till strax under 1500 kr per deltagare. Kostnaden inkluderar handledararvode

Fakturering sker under 2024.

Anmälan: Sista anmälningsdag är 8:e januari 2024.