8 juni, Juridisk handledning biståndshandläggare SoL i Skaraborg

Handledningen genomförs i tre grupper á 2 timmar under en dag. Totalt 4 tillfällen under 2021. Handledare Natalie Glotz som är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet.

Tid

Vårtermin:  8 juni
Hösttermin: 2 september, 12 oktober och
10 december

Plats

Digitala möten planeras pga pågående Pandemi, men kan ändras under hösten vid förändrade förutsättningar

Handledare

 

 

Natalie Glotz är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Tidigare arbetade Natalie som förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads-​ och socialförvaltningen i Malmö, och har dessförinnan arbetat som stadsjurist i Malmö stad. Hon hade hand om all juridik som Sveriges största socialförvaltning styrs av. Bland annat gav hon rådgivning och utbildning till tjänstepersoner och förtroendevalda. Hon förde processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på nämndens vägnar och avfattade överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument.

Natalie har tidigare varit föredragande vid Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet.

Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Målgrupp

Biståndsbedömare inom SoL. Varje kommun avgör deltagande utifrån sina behov och organisation.

Genomförande

Handledningen genomförs i två grupper á 3 timmar under en dag. Totalt 4 tillfällen under 2021. Handledningen kommer att fokusera på frågeställningar inskickade från deltagarna, etiska dilemman men även utbildning utifrån lagstiftning, praxis och rättsfall.

Grupper 

Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3

Gruppindelning

Gruppindelning och fördelning över tider beslutas efter avslutad anmälningstid.

Under året kan förändringar ske i grupperna på grund av sjukdom, byte av tjänst med mera. Grupperna är öppna för förändringar och välkomnar nyanställda och vikarier som ersättare för frånvarande deltagare.

Kontakt deltagare

Natalietar gärna emot frågor via e-post inför varje
handledningstillfälle (ange ”Skövde” i ämnesraden). 

Kontakt arbetsledare

Denna handledning är initierad av Äldrenätverket i Skaraborg och arrangeras i samarbete med Skaraborgs Kommunalförbund.

Kontakt utvecklingsledare malin.sward@skaraborg.se

Kostnad

Handledning 4 tillfällen 2021: 2 000 kr per deltagare beräknat på 50 deltagare.
Lagstadgad moms tillkommer.

Fakturering sker i förskott.
Fika ingår vid fysiskt möte

 

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är 21 maj 2021 

Länk finns till höger på denna sida.

Övrigt

Upplägg och kostnad förutsätter 50 deltagare.

 

Länkar