Presentationer, God och Nära vård

Den 27 april genomfördes en digital konferens om God och nära vård samt nuläge kring revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet - med fokus på primärvårdsuppdraget Här kan du ta del av de presentationer som visades vid konferensen.

I Västra Götaland pågår arbete med att färdigställa remissförslag kring Färdplan - Länsgemensam strategi för God och nära vård och revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtal och överenskommelser.

Remisserna för både färdplan – länsgemensam strategi för God och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal, underavtal och överenskommelse skulle gått ut i april, men det behövs mer tid för dialog och förankring.

Tiden för revideringsarbetet förlängs till september 2021.

Baserat på ny lagstiftning ska också Västra Götalandsregionen och kommunerna se över primärvårdsuppdraget med en utvecklad samverkan där personcentrerat förhållningsätt är grunden. Vi är mitt i en rörelse nationellt – omställning till God och nära vård!

Till höger på sidan kan du ta del av de presentationer som visades under konferensen:

God och nära vård samt inriktning på en förändrad primärvård 
Anna Nergårdh, f.d särskild utredare God och nära vård

Samverkan kring vård i hemmet
Lisbeth Löpare-Johansson
Samordnare nära vård, Sveriges kommuner och regioner

Plan för fortsatt arbete - Primärvårdsuppdraget 
Jeanette Andersson, Strateg Nära vård VästKom

Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet 
Angela Olausson
Processledare Nära vård, VästKom

Har du inte haft möjlighet att delta så genomförs ytterligare två konferenser under maj.
Du når anmälan via www.västkom.se och direkt via länkarna:

GR 4 maj, kl. 13-15, anmälan

Borås 12 maj, kl. 13-15, anmälan