Anmälan 8 april

Välkommen till en branschdag för besöksnäringen i Skaraborg! Temat är framtidens besöksnäring i Skaraborg och besöksnäringens betydelse i omställningen.

I och med att du anmäler dig till konferensen kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter att konferensen avslutas. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kompetensnavet@skaraborg.se.

Namn
Titel/roll
Organisation
E-post
Övrigt, har du något övrigt du behöver meddela oss, som behov av hörslinga, specialkost eller liknande
Är du med på lunchen?