Flygbild över Göta kanal

8 april - Framtidens Skaraborg - En branschdag för besöksnäring

Välkommen till en branschdag för besöksnäringen. Temat är framtidens besöksnäring i Skaraborg och besöksnäringens betydelse i omställningen.

Hur kan omställningen Skaraborg står inför påverka besöksnäringen i området? Och hur kan besöksnäringen påverka omställningen? Välkommen till en eftermiddag där vi pratar möjligheter, utmaning och framtid för besöksnäringen i Skaraborg!

Datum och tid: 8 april kl. 13-16.30 (gemensam lunch som vi bjuder på från kl. 12, för dig som vill)

Plats: Skara stadshotell

Målgrupp: Företagare inom besöksnäringsbranschen, ex. hotell, restaurang, evenemang och upplevelser mfl samt tjänstepersoner och politik inom områdena samhällsbyggnad, näringsliv och turism.

Program

Programmet startar kl.13 och avslutas 16.30. Kl.12-13 är du välkommen på lunch.

Programmet nedan är än så länge preliminärt och kommer att uppdateras. 

Nuläge: Omställning Skaraborg

Forskning: Besöksnäringens betydelse i ett samhälle i omställning

VISIT Skaraborg

Fika

Turistrådet

Lägesbeskrivning och framtidsspaning fån lokala företag

VISITA

Panelsamtal: Vad behöver vi, företagare, offentlig verksamhet och politiker i Skaraborg, göra kopplat till omställningen? 

Avslut & summering

 

Foto: Jonas Ingman