Hur främjar vi ett jämställt föräldraskap?

Välkommen till en nätverksdag om jämställt föräldraskap.

Föräldrar skapar förutsättningar för barns hälsa och villkor. Därför är det viktigt att kunna erbjuda föräldrar stöd under barnets hela uppväxt. Under dagen ges kunskap och möjlighet till nätverkande med fokus på ett jämställt föräldraskap. Dagen är en fortsättning på konferensen den 27 november 2018 i Skövde, men det går bra att delta även utan förförståelse.

Tid: 6 september kl. 9.00–12.00, med fika och registrering från kl. 8.30.

Plats: Insikten, Gothia Science Park, Skövde.