Illustration av ett barn som sitter och läser medan skola och förälder stöttar

Föräldrar som resurs: Föräldramöten

Välkommen till en inspirations- och dialogdag om samverkan mellan skola och hem/vårdnadshavare, med fokus på föräldramöten som gör skillnad.

Under förmiddagen får du kunskap och inspiration som du sedan kan omsätta i praktik inom din verksamhet. Resultatet ska användas som underlag för Skaraborgsgemensamt utvecklingsarbete kring samverkan skola och hem med fokus på föräldramöten.

Ett detaljerat program kommer att publiceras på vår hemsida längre fram men dagen kommer att innehålla både teoretiska genomgångar och pass då vi tillsammans kommer att ta oss an frågor. Skolverket deltar och delar med sig av sina råd och erfarenheter.

Tid och plats: Fredag 24 februari kl. 8.30 -12. Insikten, Science Park Skövde

Målgrupp: Skolchefer, utvecklingsledare, rektorer & nyckelpersoner (främst åk. 7-9) samt folkhälsostrateger.

Övrigt: Louise Wester medverkar och illustrerar. Dagen arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen.

Anmälan: Konferensen är kostnadsfri och anmälan görs via länk på den här sidan. Välkommen med din anmälan senast den 15 februari, begränsat antal platser.

Logotyp Länsstyrelsen Västra Götaland