ungdomar tillsammans som är glada

Anmälan nu öppen!

”Ett demokratiskt samhälle behöver unga människors röster och aktiva deltagande. För att kunna ta denna roll behöver unga en plats där de kan sätta sin egen agenda. Denna plats är den öppna fritids- och ungdomsverksamheten, en plats där unga är och alltid måste vara dess främsta intressenter.”

Projektet Skaraborgs Öppna Ungdomsverksamhet har drivits i tre år av Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med Skaraborgs kommuner. Syftet är att utveckla och kvalitetssäkra platserna och verksamheterna till verksamheter där ungdomar utvecklas i positiv riktning samt upplever de krav som samhället ställer på verksamheten och ungdomarna. 

Under dessa tre år har EU:s arbete inom området växlats upp och 2019 lanserade de Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet, även kallad "Chartern". 

Chartern bygger på centrala policydokument från EU och Europarådet och sammanfattar en samlad europeisk kunskap om vilka krav man bör ställa på verksamheten om denna ska svara mot såväl ungas som samhällets behov.

Under träffen den 19 november pratar vi tillsammans med organisationen KEKS, om chartern och hur denna kan användas för att stärka och utveckla den öppna ungdomsverksamheten ute i våra kommuner. 

NÄR: 19 november kl 10-12. 

ANMÄL dig på länken till höger

VAR: Samlas kommunvis. Lokal just för dig skickas ut några veckor innan konferensen. Föreläsningarna sänds digitalt via teams. 

 PROGRAM

10.00 Välkommen

10:15 Introduktion till Europeiska principer och riktlinjer - Jenny Haglund KEKS

10:45 Paus

11:00 Hur kan vi som kommun arbeta med de Europeiska riktlinjerna?- Falköpings kommun

11:45 Sammanfattning

12:00 Gemensam fysisk lunch - Samlas med din personal, chef och politiker och avnjut en gemensam fysisk lunch i er kommun för att diskutera föreläsningarna djupare. 

Vid frågor kontakta Isabel Eriksson, kulturstrateg

isabel.eriksson@skaraborg.se

0500-497209