10-11 jan 2018 Utbildning i Återfallsprevension

Återfallsprevention är en handledning och vedretagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi

Utbildningen omfattar tre dagar och målet är att du efter avslutad utbildning självständigt ska kunna använda dig av Återfallsprevention som behandlingsmetod.

Inbjudan och anmälan finns till höger på sidan.
Anmälan senast den 13 oktober 2017.

Antalet deltagare är begränsat och arbetsgruppen förbehåller sig rätten
att fördela platserna för att nå en god fördelning mellan kommunerna i Skaraborg.

Länkar
Dokument