Tecknad bild vilka grupper som berörs av ASI

ASI utbildning med start mars 2023

Tidaholms kommun och Skaraborgs Kommunalförbund bjuder in till en utbildning i Addiction Severity Index (ASI). ASI är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform, avsedd att användas i missbruks- och beroendeverksamhet.

Utbildningen ger kunskaper i hur ASI ska användas för att utreda behov och bedöma insatser. Den passar socialsekreterare samt behandlare som arbetar med personer med missbruk och beroende.

Metoden är ursprungligen framtagen i USA på 1970-talet, men den är sedan länge översatt och anpassad efter svenska förhållanden av Socialstyrelsen, som även förvaltar och utvecklar den svenska versionen. Idag använder närmare 90 procent av alla kommuner ASI och metoden har högsta rekommendation i Nationella Riktlinjer (2019).

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar.

Dag 1 och 2, 15-16 mars 2023 Vi går tillsammans igenom grunderna för användandet av metoden. Inför dag 3 gör alla kursdeltagare en intervju med en klient.

Dag 3 är förlagd åtta veckor senare, den 11 maj. Då är fokus hur vi kan använda oss av metoden för planering av vård.

Dag 4 avslutar utbildningen och hålls efter ett halvår, den 9 november. Då går vi huvudsakligen igenom hur vi kan använda metoden för att följa upp våra klienter.

Alla deltagare som fullföljer kursen erhåller ett diplom.

Utbildare

Mari Larsson, socialsekreterare i Tidaholms kommun och av Socialstyrelsen godkänd metodutbildare i ASI.

Tel: 0502-606236
Epost: mari.larsson@tidaholm.se

Välkommen att höra av dig med eventuella frågor, anmälan görs på Skaraborgs Kommunalförbunds hemsida under fliken kurser och konferenser

Praktisk information

Anmälan

Sista anmälningsdag 17 februari 2023, anmälan sker via www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/

Max 12 deltagare. Deltagare utanför Skaraborg är välkomna i mån av plats. Reservation för att utbildningen ställs in vid för få deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig till utbildningen hanterar vi dina personuppgifter. I Tidaholms kommun ska varje behandling av personuppgifter ske enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder samt att du kan kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Mer information om hur Tidaholms kommun behandlar dina personuppgifter finns på vår webbplats, tidaholm.se/personuppgifter.

Avgift

Pris 4 680 kr/deltagare.

Avgiften faktureras efter att de två första dagarna är genomförda. I avgiften ingår kursdokumentation samt fika och lunch under samtliga dagar.

Plats

Science Park Skövde Portalen, lokal Vänern&Vättern, Kanikegränd 3B, Skövde.