Skoklädda fötter med flera pilar framför sig som pekar åt olika håll.

Uppstart av arbetspaket 2 - Val för livet

En eftermiddag för redan medverkande eller intresserade högstadieskolor till arbetspaket 2 inom Val för livet.

Projektägare för ESF-projektet ”Val för livet” bjuder in till föreläsning och workshop med Sara Nordström. 

Tid: 4 oktober kl. 13 - 16

Plats: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 i Skövde

Målgrupp:

Målgrupp för konferensen är personal från deltagande eller intresserade högstadieskolor

  • Rektor
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Pedagogisk personal, två från vardera skola

Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till dagen. 

Vänligen läs boken ”Studie- och yrkesvägledare – framtidsval börjar i klassrummet” inför detta tillfälle. Boken tillhandahålls av projektet i fyra exemplar per skola.

Varmt välkomna!