Kinnekulletåget, perrong i Lidköping

7 maj, Utbildningsdag kring utveckling av stationssamhällen

Samhällsbyggnadskollegiet i Skaraborg bjuder in till utbildningsdag kring utveckling av stationssamhällen. Göteborgsregionens kommunalförbund driver ett flertal projekt kring detta, och här får vi chansen att ta del av lärdomar och erfarenheter.

Det finns mängder av styrdokument och policy som pekar på behovet av att planera för en god och hållbar utveckling i Skaraborg. Frågor som rör markanvändning, hållbar tillgänglighet, det goda livet med mera konvergerar, bland annat, i utveckling av och i kollektivtrafikförsörjda lägen. Göteborgsregionens kommunalförbund driver ett flertal projekt kring detta, och här får vi chansen att ta del av lärdomar och erfarenheter.

Om erfarenheter och metoder från Det urbana stationssamhället

Anna Gustafsson, regionplanerare på Göteborgsregionen (GR) pratar om erfarenheter och metoder från Det urbana stationssamhället. Kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället pågick mellan åren 2014-2019 inom ramarna för Mistra Urban Futures. Inom den övergripande processledningen har Anna, tillsammans med Ulf Ranhagen, stöttat kommuner i arbetet med att utveckla stationssamhällen. Kunskapsprocessen utgår från samskapande metoder där framförallt gåturer, strukturerade brainstormingar och scenarioarbete har stått i fokus. Det är utifrån dessa metoder Anna grundar sin presentation i och ger konkreta tips för hur ett utvecklingsarbete kan påbörjas.

En mångfald av stationssamhällen

Nils Björling, arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik pratar om erfarenheter från forskningsprojektet SamSam – Samskapande samhällsplanering för hållbara och energieffektiva stationssamhällen. Presentationen beskriver betydelsen av att utveckla stationssamhällen som både plats och nod, behovet av att arbeta med olika målbilder för olika typer av stationssamhällen och möjligheten att arbeta med olika regionala och kommunala strategier för att ge förutsättningar till en större mångfald av orter och landskap. För att ge förutsättningar till en verklig planering av hållbar utveckling krävs samarbeten mellan aktörer på lokal, kommunal, mellankommunal, regional och statlig nivå. Kunskap och erfarenheter behöver föras över mellan sektorer och planeringsnivåer.

Vi kommer också att använda tid för att tillsammans ”översätta” det vi hör till Skaraborgs geografier.

Praktisk information

Målgrupp för utbildningsdagen är tjänstepersoner som arbetar med samhällsplanering, i vid bemärkelse.

Utbildningsdagen genomförs digitalt, via Teams, den 7 maj klockan 9-12. Du anmäler dig helt enkelt genom att acceptera inbjudan som du fått i OutLook.
Om du inte har fått någon inbjudan eller om du har frågor kontakta

magnus.fredricson@skaraborg.se

Välkommen!