6 november, Satsar vi verkligen på de unga?

- Hur ser det egentligen ut och hur förverkligas detta? Beslutsfattare och chefer hälsas välkomna till Skaraborgs delregionala och digitala kulturdialog.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i många kulturplaner och verksamheter. Men satsar vi verkligen så mycket som vi tror på de unga? Hur ser det verkligen ut?

Under dagen kommer vi att få lyssna på Jonas Agdur från organisationen KEKS som presenterar hur diskussionen ute i Europa pågår rörande den öppna ungdomsverksamhetens roll för den personliga utvecklingen och för samhället i stort. Vilken roll kan den öppna ungdomsverksamheten spela i ungdomars vardag?
Forskaren Linda Lengheden från UngLivsstil presenterar rapporter som belyser samband mellan att inte ta del av offentligt utbud inom kultur och fritid och hälsa och livskvalitet.

Under dagen får du också ta del av ungdomarnas egna perspektiv på till exempel fritidsgårdar och fritidsintressen. 

Anmälan och information
Anmälan via länk till höger på denna sida.

Under dagen blandas föreläsningar och workshops. Allt sker digitalt. Information och länk skickas ut veckan innan.

Tid:  6 november, kl 09:30 - 12:00
         Digitalt, plattformen ännu ej bestämd.

Kontakt: Isabel Eriksson
              Kulturstrateg, Skaraborgs Kommunalförbund
              isabel.eriksson@skaraborg.se

Länkar