Björkstammar

Politikerkonferens Utbildning Skaraborg

Välkomna till en politikerkonferens för dig som arbetar med skolfrågor inom Utbildning Skaraborg. Anmälan är stängd.

8:30  

Kaffe och smörgås

9:00

Torbjörn Sandén, direktör på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi 

10:00

Kaffe/samtal

12:00

Lunch

13:00

Utbildning Skaraborg

13:55

Skaraborgs skol- och utbildningschefer - inledning

14:00

Ana-Maria Stridsberg Deliv, skolchef Skellefteå

14:30

Fika

14:50

Skolchefernas reflektioner

15:10

Dialog i grupper - framtidsfrågor utifrån omställningen i Skaraborg

15:45

Summering/Avslut  

 

Målgrupp: Nämndspresidierna för barn- och utbildningsnämnder

Tid och plats: 29 februari 2024, Billingehus i Skövde

Anmälan är stängd.

Arrangör: Skaraborgs kommunalförbund