Skaraborgs skolor i rörelse

Här anmäler du dig till konferensen den 23 oktober. Om du har anmält dig och senare får förhinder, var god meddela oss detta till info@skaraborg.se.

Observera!
Vi hoppas på en bredd i deltagandet och kommer därför i ett första steg fördela platser utifrån geografisk spridning och så att ”hela styrkedjan” inom utbildning finns representerade. Besked om definitiv plats på konferensen kommer skickas ut till alla som har anmält sig senast den 6 september.

I och med att du anmäler dig, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter genomförd träff. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta Skaraborgs kommunalförbund.

Efternamn
Förnamn
Befattning
Företag/Organisation
E-post
Övrigt
Skicka anmälan