22 sept. Workshop "Strategi för hälsa"

SKL har på kongressens uppdrag inlett arbete ed att ta fram en samlad strategi för hälsa

Med start våren 2017 genomförs länsvis workshop som ska ligga till grund för arbetet med att formulera strategin.

Den 22 september 2017 hålls workshop i Skövde.
Gothia Science Park.

Se inbjudan till höger på sidan.
Anmälan sker till SKL och en länk finns i inbjudan.