Anmälan till reservkö 22 november

Konferensen är fullbokad, men du kan ställa dig på reservlistan. Vi hör av oss ifall det blir en plats ledig.

I och med att du anmäler dig till konferensen/kursen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter avslutad konferens/kurs. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig.

Förnamn
Efternamn
Kommun/organisation
Yrkesroll
E-post
Övrigt
Specialkost