Hélèn Jénven samt två logotyper,"Trugghet och studiero" samt "Koncept fullföljda studier"

Konferens om samsyn bland skolpersonal i syfte att skapa trygghet och studiero

En arbetsplatsöverenskommelse skapar samsyn. Med hjälp av kartläggningsverktyget kan all personal kroka arm och dra åt samma håll med ett professionellt förhållningssätt. Välkommen till en konferens med syfte att, genom samsyn bland skolpersonal, främja trygghet och studiero.

Med hjälp av goda exempel från skolor i Skaraborg ger vi er inspiration till fortsatt arbete med samsyn på arbetsplatsen, till exempel genom arbetsplatsöverenskommelser. Hélène Jenvén beskriver den teoretiska grunden och ger en introduktion till verktyget. Representanter från olika skolor och kommuner i Skaraborg beskriver hur de omsatt teorin till praktik. Det kommer att bjudas på inspiration för alla; förskola, grundskola, gymnasium, VUX och skolledning.

Målgrupp: rektorer, chefer och andra nyckelfunktioner inom utbildningsområdet

Tid: 22 november 2022 kl. 8.30-15.00

Plats: Scandic Billingen, Skövde

Anmälan: Konferensen är kostnadsfri och anmälan görs via länken här på sidan. Välkommen med din anmälan senast den 8 november, begränsat antal platser.

Konferensen är en del av arbetet inom Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg och Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero.

Kontakt: Susanne Sandgren, tel. 070-369 66 58, e-post: susanne.sandgren@skaraborg.se